SKORSTENSRENOVERING, Skattkärr

Ett flertalet tegelsten på husets skorsten, var söndervittrade kanalernas skijetungor var bristfälliga. kunden kontaktade oss för hjälp med ny skorstensdel ovan tak.
Efter att vi murat överdelen av skorstenen på vårt förråd, kördes den ut på lastbil. Därefter rev vi den gamla delen, och monterade den nya på samma dag.


Är du intresserad av att få något utfört själv?
Kontakta mig för rådgivning och kostnadsfri offert