SKORSTENSRENOVERING, Karlstad

Ny skorsten ovan tak
Här  byttes skorstenen ut på en förmiddag. 
Sotare hade dömt ut den gamla skorstenen, och det anmärktes även på läckage i vissa skorstenskanaler.
Efter att den nya skorstenen ovan tak var på plats, provtrycktes skorstenen igen, utan anmärkning denna gång.
Oftas ligge problemet med läckage mellan kanaler , ovan tak .

Är du intresserad av att få något utfört själv?
Kontakta mig för rådgivning och kostnadsfri offert