MURAD VEDSPIS


Murad vedspis med kupa
Här murade vi in en vedspis .Ovanför den en murad kupa som går över både vedspisen och elspisen.En fläckt monteran i kupan ,med tutchknapp monterad i framkant av kupan .
Vi murade även en tegelskorsten med sex kanaler som gav plats åt ytterligare två värmekällor samt ventilationskanaler. tack vare flertalet värmekällor till skorstenen,är det en behaglig kompletteringsvärme i detta Två våningshus .
Mycket ved blir det

, Är du intresserad av att få något utfört själv?
Kontakta mig för rådgivning och kostnadsfri offert