FASADPUTS Hästviken, Hammarö

Traditionell 3 skicktsputs
Här fick vi i uppdrag av Equalityline att inför deras horseshow Hösten 2007 hjälpa till med att mura en tillbyggnad av leca ,och därefter utföra fasadputs på så väl den  gamla som den nya delen.
Först grundade vi , efter det putsbruk och till sist avfärgades fasaden med stänkputs .Med  den färgkombination som byggnaden fick ,smälter den behagligt in i denna miljö

Är du intresserad av att få något utfört själv?
Kontakta mig för rådgivning och kostnadsfri offert