FASADPUTS Hammarö, Karlstad

Fasad Sto Therm vario (fasadsystem med EPS-isolering och mineralisk puts)

Fram till mitten av 2000-talet ,var fasad Sto Therm vario vanigt förekommande på de flesta uderlag . Här fick huskroppen en isolerad och på det en putsad yta.
Med slätputsade hörn och foder kring fönster, och resterande av fasaden  med grövre yta, fick denna fasaden ett  härligt intryck i rätt miljö


Är du intresserad av att få något utfört själv?
Kontakta mig för rådgivning och kostnadsfri offert