SKORSTENS RENOVERING

Är skorstenen i dåligt skick är vi specialister på reparation av trasiga delar samt tätning av rökkanaler. Skador i rökgaskanaler gör skorstenen otät och den blir underkänd av sotare och får eldningsförbud. Skador på skorsten kan vara av olika slag. Yttre skador på skorstenen ovan nock kan vara lösa fogar och frostsprängda tegel. Är skorstenen i mycket dåligt skick kan man behöva riva den ner till nocken och bygga
upp en helt ny. Invändigt kan fogar mellan stenar vara trasiga eller tegel gått sönder som orsakar läckage mellan kanaler.

Montering av rostfritt, syrafast insatsrör
Genom montering av ett rostfritt insatsrör skapas en ny mycket motståndskraftig rökkanal inuti den befintliga. Skorstenen får också, trots en minskning av kanalarean, en bra funktion genom debefintligt bättre flödesegenskaperna hos en kanal med slät indsida och cirkulärt tvärsnitt. För att åtgärda en otät skorsten används ett dubbelväggigt rör, Samma metod kan användas för att åtgärda dåliga ventilationskanaler.

Glidgjutning
Som alternativ till montering av insatsrör kan otäta kanaler åtgärdas genom s k glidgjutning. Metoden innebär att en keramisk tätmassa påförs kanalväggarna och på så sätt skapas ett nytt, tätt skikt i kanalen som förutom att det tätar också förbättrar flödesegenskaperna. Risken för att smuts och sotavlagring skall få fäste minskar också. Denna metod lämpar sig bra för murade skorstenar som eldas med fast bränsle, exempelvis
vid vedpannor,kaminer, öppna spisar och kakelugnar. Men alla kanaler går inte att reparera med massa.

Vi på Karlstad Murningstjänst har mångårig erfarenhet av skorstensrenovering. Tillsammans ser vi både på vad skorstenen behöver och vad du som beställare vill uppnå. Om du så önskar byter vi din gamla skorsten mot en ny ovan tak på en dag, läs mer om detta här 

Kontakta mig för en kostnadsfri inspektion av din skorsten samt offert.

Boka ett hembesök redan idag, där jag tillsammans med er kan se vad som skall göras och vad du som beställare vill uppnå.