KARLSTAD MURNINGSTJÄNST AB

Vi är ett företag som tillhandahåller tjänster inom plattsättning, golvavjämning/flytspackling, badrumsrenovering, mureri samt putsning. Företaget etablerades 1985 av Nils Erik Larsson som har lång erfarenhet inom branschen. Bolaget sysselsätter för närvarande 4 personer.  Karlstad Murningstjänst AB är behörigt enlig Byggkeramik Rådets branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar för våtutrymmen. Vår strävan är inte att vara störst, För oss står du som kund i centrum och vi jobbar för att uppfylla dina önskemål utan slarv och stress. Våra kunder är såväl byggföretag, fastighetsbolag som privatpersoner och vårt arbetsområde är huvudsakligen Värmland med omnejd, men entreprenader utanför kan också komma i fråga.

kvalitetpolicy
Karlstad Murningstjänst AB skall i varje enskild entreprenad leverera produkter och tjänster med optimal kvalitet. Varje leverans skall vara en rekommendation för fortsatt köp och även kunna motivera andra kunder att anlita oss. Detta gör vi genom att:

 • Anpassa våra tjänster efter våra kunders behov och föreslå lösningar som är mest förmånliga för kunden
 • Alla medarbetbare måste utföra sitt arbete, internt eller externt på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid 
 • Kvalitetsarbetet skall dessutom leda till att förhindra felaktigheter på utfört arbete och levererat material.
 • Personlig skyddsutrustning, varje anställd är skyldig att se till att erforderlig skyddsutrustning finns till hands. 
 • Materialinköp genomförs hos företag som har dokumenterad information över aktuella produkter samt erbjuder rätt prisnivå 
 • Egenkontroll genomförs i enlighet med Byggkeramik Rådets kvalitetsplan samt utfärdande av kvalitetsdokument
 • Företaget är behörigt enligt Byggkeramik Rådets branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar för våtutrymmen. 

  Miljöpolicy
 •  Vi använder material i vår produktion som har minsta möjliga miljöpåverkan och har möjlighet till återanvändning eller återvinning
 •  Vår verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön
 •  Vi skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet
 •  Vi tar målmedveten hänsyn till de anställdas säkerhet och hälsa
 •  Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet
 •  Kontinuerlig utbildning och erfarenhetsåterföring är en naturlig del i vårt miljöarbete

Nils Erik Larsson
Karlstad Murningstjänst AB