FASADTEGEL

Murning av tegel fasader minskade radikalt från slutet 1900 talet.

Och med det försvann ett stort antalet tegelbruk samtidigt som murarkåren har minskat det finns ett fåtalet kvar i Sverige men Imnport från Danmark är numera vanlig. Men faktum kvarstår att en tegelfasad har livslängd över flertalet generationer, och är samtidigt i det närmaste underhållsfri.

Skall man jämföra kostnader för fasadtegel med andra varianter måste man väga in framtida underhåll som är i det närmaste obefintlig, jmf med trä och puts som förr eller senare måste målas om (Underhållas )Kontakta mig för en kostnadsfri inspektion av din fasad samt offert.

Boka ett hembesök redan idag, där jag tillsammans med er kan se vad som skall göras och vad du som beställare vill uppnå.