Bekräftelse förfrågan

Tack för visat intresse.
Vi har nu emottagit din förfrågan och kommer inom kort kontakta Er för att bestämma tid
och datum för ett kostnadsfritt hembesök. 

Nils Erik Larsson
Karlstad Murningstjänst AB
Tel. 054-15 46 16 / 070-33 34 55