SKORSTENSRENOVERING

Det är med skorstenen som med övriga delar av fastigheten, den måste underhållas eller ses över. Skador på skorsten kan vara av olika slag. Yttre skador på

skorstenen ovan nock kan vara lösa fogar och frostsprängda tegel. Är skorstenen i mycket dåligt skick kan man behöva riva den ner till nocken och bygga upp en helt ny.Invändigt kan fogar mellan stenar vara trasiga eller tegel gått sönder som orsakar läckage mellan kanaler. I det fallet tätas med keramisk massa eller med olika typer av insatsrör, som är en lämplig metod bland annat vid oljeeldning eller då rökgaserna håller en låg temperatur, med risk för kondens.

Är skorstenen i dåligt skick är vi specialister på reparation av trasiga delar samt tätning av rökkanaler. Skador i rökgaskanaler gör

skorstenen otät och den blir underkänd av sotare och får eldningsförbud. Skador på skorsten kan vara av olika slag. Yttre skador på skorstenen ovan nock kan vara lösa fogar och frostsprängda tegel. Är skorstenen i mycket dåligt skick kan man behöva riva den ner till nocken och bygga upp en helt ny. Invändigt kan fogar mellan stenar vara trasiga eller tegel gått sönder som orsakar läckage mellan kanaler.

Montering av rostfritt, syrafast insatsrör

Genom montering av ett rostfritt insatsrör skapas en ny mycket motståndskraftig rökkanal inuti den befintliga. Skorstenen får också, trots en minskning av kanalarean, en bra funktion genom debefintligt bättre flödesegenskaperna hos en kanal med slät indsida och cirkulärt tvärsnitt. För att åtgärda en otät skorsten används ett dubbelväggigt rör, Samma metod kan användas för att åtgärda dåliga ventilationskanaler.


Glidgjutning
Som alternativ till montering av insatsrör kan otäta kanaler åtgärdas genom s k glidgjutning. Metoden innebär att en keramisk tätmassa påförs kanalväggarna och på så sätt skapas ett nytt, tätt skikt i kanalen som förutom att det tätar också förbättrar flödesegenskaperna. Risken för att smuts och sotavlagring skall få fäste minskar också. Denna metod lämpar sig bra för murade skorstenar som eldas med fast bränsle, exempelvis vid vedpannor,kaminer, öppna spisar och kakelugnar. Men alla kanaler går inte att reparera med massa.

 
Vi på Karlstad Murningstjänst har mångårig erfarenhet av skorstensrenovering. Tillsammans ser vi både på vad skorstenen behöver och vad du som beställare vill uppnå. Om du så önskar byter vi din gamla skorsten mot en ny ovan tak på en dag. Vår strävan är inte att vara störst, För oss står du som kund i centrum och vi jobbar för att uppfylla dina önskemål utan slarv och stress.

Våra kunder är såväl byggföretag, fastighetsbolag som privatpersoner och vårt arbetsområde är huvudsakligen Värmland med omnejd.Vill du ha hjälp eller rådgivning.
Kontakta oss och berätta vad du vill uppnå, så kan vi utifrån detta ge dig rådgivning eller offertförslag. För att komma i kontakt med oss, så kan du klicka på pilen är till höger, och lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar jag dig sedan inom kort. Du kan även kontakta mig direkt på något av nedanstående telefonnummer.

  Nils Erik Larsson
Karlstad Murningstjänst AB
Tel. 054-15 46 16 / 070-33 34 555

 

Fri rådgivning

SE ETT URVAL AV VÅRA REFERENSER PÅ SKORSTENSRENOVERING HÄR NEDAN